Почтовые индексы Гиждуванский район, Бухарская область


Индексы Гиждуванский район, Бухарская область


Индекс - Населенный пункт

200509 - Абади
200511 - Аббасходжа
200517 - Абкена
200510 - Агытма
200517 - Адак
200513 - Аиртам
200516 - Айдынкуль
200506 - Акгуль
200511 - Акрабат
200515 - Акрабат
200520 - Акрабат
200509 - Актепа
200520 - Алтынсай
200513 - Амирабад
200521 - Ангаргунджи
200519 - Андакиян
200521 - Арабакашлар
200504 - Арабан
200517 - Арабан
200521 - Арабан
200519 - Араблар
200520 - Араблар
200521 - Араблар
200513 - Арабсайдан
200516 - Арабхана
200516 - Армечан
200511 - Ахматхан
200504 - Бабагази
200514 - Бабаходжа
200521 - Багчагази
200511 - Байлар
200508 - Байхатын
200520 - Баккаллар
200509 - Бафандалар
200520 - Бештува
200522 - Биясин
200504 - Буйрабаф
200510 - Буканай
200504 - Буктарай
200509 - Булакиян
200520 - Булди
200504 - Вазиршах
200521 - Варазин
200511 - Вахмхавли
200505 - Гавшун
200509 - Гадани
200506 - Гаждумак
200504 - Галгачи
200501 - Гиждуван 
200502 - Гиждуван 
200503 - Гиждуван 
200500 - Гиждуван город
200516 - Гулистан
200520 - Гулистан
200507 - Гышти
200519 - Дадарак
200508 - Дарсазлар
200504 - Даштак
200513 - Девкент
200516 - Денав
200521 - Денав
200514 - Дукиян
200511 - Дуккала
200506 - Жавгари
200514 - Жигдазар
200511 - Жилван 2
200506 - Жиндакан
200509 - Зарангари
200521 - Заргаран
200500 - Зафарабад пгт.
200514 - Захкаш
200521 - Испечандак
200516 - Ишша
200507 - Кавали
200517 - Казакрабат
200509 - Калан
200516 - Калбачкан
200507 - Каллахур
200513 - Каллык
200521 - Калмаклар
200511 - Карабаг
200506 - Карабаш
200519 - Карна
200521 - Кассабан
200514 - Кассаблар
200508 - Катаган
200511 - Катта - Кумбасты
200519 - Кекиртак
200519 - Келачи
200511 - Кичик - Кумбасты
200510 - Коклам
200513 - Кокрабат
200510 - Кокча
200512 - Кокча
200515 - Кошкумбак
200509 - Кошрабат
200521 - Кудре
200513 - Куи - Арабхана
200514 - Куи - Калан
200513 - Куи - Сайдан
200520 - Куи - Хаяк
200509 - Куимахалла
200506 - Кулиджаббар
200515 - Кумак
200519 - Кумак
200513 - Кумбасты
200519 - Кумирджан
200505 - Кумрабат
200513 - Кумрабат
200517 - Кумрабат
200520 - Кумрабат
200521 - Кумрабат
200511 - Кунгырат
200522 - Кунгырат
200517 - Кундакар
200511 - Курган
200515 - Курган
200520 - Курган
200511 - Курык
200505 - Кусарабат
200521 - Кучапаян
200504 - Кушк
200516 - Кушк
200509 - Кыргызлар
200522 - Кыргызлар
200506 - Лабирут
200515 - Лабирут
200509 - Лайлаклар
200508 - Мазарагасак
200522 - Мазраган
200521 - Мангытан 1
200521 - Мангытан 2
200509 - Махалла
200516 - Махалла
200506 - Махаллаикази
200506 - Махаллаикунджак

Индекс - Населенный пункт

200506 - Махаллаимеран
200522 - Махаллаимирзаян
200517 - Минглар
200517 - Миракан
200514 - Мирзакылич
200522 - Мирзалар
200511 - Мирзахавли
200507 - Мирзаян
200506 - Мирзаян
200511 - Миришкар
200513 - Миришкар
200504 - Мугалан
200521 - Мугалан
200509 - Муганак
200519 - Муллалиян
200507 - Навабаши
200505 - Навруз
200511 - Навруз
200506 - Найман
200515 - Найман
200505 - Намадгаран
200521 - Паланзе
200519 - Пархан
200509 - Паскати
200509 - Пахтакор
200505 - Пизигман
200519 - Пинган
200521 - Пинджуван
200519 - Пуккалар
200506 - Рабат
200516 - Рабатаим
200521 - Рабатикадыр
200508 - Рабатикази
200521 - Рабатикамбар
200508 - Рабатипаян
200508 - Рабатиходжа
200515 - Рабатиходжа
200506 - Рабатча
200511 - Рабатча
200521 - Раме
200520 - Растгуй
200517 - Садриддин Айни
200517 - Саидкент
200514 - Сайдали
200517 - Сактари
200521 - Сараян
200514 - Сарвари
200509 - Сариасия
200514 - Сариасия
200519 - Сариасия
200515 - Сармиджан
200518 - Сахибиян
200516 - Сеталан
200514 - Тавариян
200517 - Тагикурган
200516 - Тадан
200515 - Талгундак
200517 - Тарханан
200504 - Тахтахан
200521 - Ташгаран
200513 - Ташлак
200513 - Ташрабатча
200516 - Тилавлар
200519 - Тукал
200516 - Туркманлар
200516 - Уба
200505 - Узанан
200508 - Уктам Рахматов
200509 - Урганджи
200514 - Урганджи
200516 - Урганджи
200521 - Урганджи
200505 - Уртарабат
200511 - Уртахавли
200514 - Усталар
200514 - Фаик
200516 - Фиришкент
200508 - Хавзак
200522 - Ханака
200518 - Хансалар
200504 - Харашхана
200517 - Хархур
200522 - Хархур
200509 - Хархуран
200519 - Харчхана
200507 - Хасакент
200505 - Хатча (Хатича)
200521 - Хинакаран
200508 - Ходжалар
200520 - Ходжамахалла
200507 - Хуппилар
200504 - Чагдари
200509 - Чалаказак
200509 - Чаман
200514 - Чармгар
200516 - Чармгар
200508 - Чармгаран
200504 - Чаррабат
200517 - Чаррабат
200522 - Чаррабат
200509 - Читгаран
200514 - Читгаран
200516 Чугалан
200520 Чугалан
200516 Чукурак
200510 Чульабад
200521 Шагалан
200507 Шайхлар
200516 Шайхлар
200520 Шафтали
200515 Шахамбек
200521 Шилван 1
200521 Шилван 2
200510 Ширинабад
200507 Шурабад
200517 Шурабад
200518 Шурча 1
200518 Шурча 2
200513 Юкары - Арабхана
200514 Юкары - Калан
200504 Юкары - Кушк
200504 Юкары - Найман
200513 Юкары - Сайдан
200508 Юкары - Хавзак
200520 Юкары - Хаяк
200509 Юрканд
200520 Юсуфбекент
200517 Яваджин
200516 Явла
200511 Явузхур
200517 Янгиабад
200520 Янгиер
200507 Янгирабат
200514 Янгирабат
200518 Янгирабат
200518 Ясман


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS