Почтовые индексы Каганский район, Бухарская область


Индексы Каганский район, Бухарская область


Индекс - Населенный пункт

200713 - Айбек
200711 - Айнасаз
200716 - Айранчи
200711 - Акалтын
200710 - Акчамамат
200713 - Аллаберди
200711 - Арабхана
200714 - Арабхана
200708 - Багибала
200714 - Бакымирза
200708 - Баташ
200716 - Беклар
200716 - Бирешим
200713 - Буйрак
200715 - Бустан
200713 - Вадан
200714 - Вадикчи
200713 - Ганчи
200713 - Ганчкаш
200715 - Гулистан
200711 - Гульабад
200715 - Гульабад
200710 - Дегриз 
200710 - Дедараз
200713 - Демилян
200716 - Дехмирзаян
200713 - Жалаир
200715 - Жамард
200715 - Жанафар
200710 - Жанистан
200710 - Жаркурган
200714 - Жасарат дустлик
200716 - ЖинЖак
200708 - Илкибалан
200701 - Каган
200702 - Каган
200703 - Каган
200705 - Каган
200707 - Каган
200700 - Каган город
200713 - Кайракан
200716 - Каликан
200713 - Калликан
200713 - Каллук
200709 - Канчилар
200712 - Каптархана
200708 - Кари
200713 - Каршилик
200713 - Касриарифан
200711 - Катта – Аргун 
200716 - Каттамачит
200708 - Киракашхана
200716 - Куи – Катанги
200716 - Куи – Хами 
200714 - Куи – Ханзи 
200715 - Куи – Чукати 
200708 - Кулалан
200713 - Култури
200713 - Кумрабад
200708 - Кунгырат
200713 - Курак
200713 - Курджан
200715 - Курувчи
200711 - Кутрабад
200708 - Кучатзар
200713 - Кызылалма
200713 - Кызылгуль
200713 - Кыпчак
200708 - Лабиджуй
200710 - Маданият
200711 - Маллапуш
200710 - Метрабад

Индекс - Населенный пункт

200713 - Миянкуль
200712 - Мустакыллик
200711 - Навбахор
200716 - Навбахор
200713 - Навруз
200711 - Навруз
200714 - Найманча
200714 - Нишавур
200713 - Ниязхаджи
200711 - Паракти
200714 - Пераста
200708 - Пулатчи
200708 - Рабатипаян
200708 - Руибазар
200708 - Сабиян
200716 - Сарай
200708 - Сараян
200711 - Саргун
200708 - Сарыбазар
200709 - Сарыбазар
200708 - Сарыджумазар
200710 - Сиязбала
200710 - Сиязпаян
200711 - Сурхиян
200715 - Тайтал
200708 - Талча
200708 - Тангыт
200714 - Тунирак
200713 - Туркманугли
200715 - Тутикунда
200713 - Убазульфикар
200710 - Узбакан
200711 - Узбакан
200711 - Уйрат
200708 - Урманзар
200716 - Урта – Хами 
200714 - Уртакент
200715 - Уртачуль
200708 - Усманабад
200711 - Хафизлар
200716 - Ходжалар
200714 - Ходжаларкент
200714 - Ходжаякшаба
200708 - Хукуматабад
200710 - Хучкаб
200713 - Чалаки
200713 - Чамбаран
200716 - Чапык 1
200716 - Чапык 2
200713 - Чарабад
200708 - Чарбагкенди
200710 - Чархана
200708 - Чарчинар
200715 - Чукуркуль
200709 - Шарк
200708 - Шехан
200712 - Шехан
200713 - Шеханча
200714 - Шехлар
200710 - Шурабад
200716 - Шурабад
200714 - Элач
200713 - Эшматлар
200716 - Юкары – Катанги
200716 - Юкары – Хами 
200714 - Юкары – Ханзи 
200715 - Юкары – Чукати
200713 - Яби
200714 - Яглав
200713 - Янги – Каллук 
200713 - Янгирабад
200713 - Янгихаят
200708 - Янгиюль


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS