Почтовые индексы Ташлакский район, Ферганская область


Индексы Ташлакский район, Ферганская область


Индекс - Населенный пункт

151509 - Абдулла Кадыри
151507 - Абисия
151501 - Айланмаджар
151501 - Арабмазар
151501 - Арзу
151502 - Ахшак
151502 - Ахшакгузар
151503 - Багишамал
151505 - Байкавул
151503 - Байкишлак
151510 - Баймахалла
151510 - Баландкуприк
151503 - Бахабар
151504 - Бектопи
151501 - Бесаранг
151504 - Бештал
151506 - Бузала
151504 - Бустан
151509 - Бустан
151504 - Бустанабад
151507 - Гарбаба
151502 - Дашман
151503 - Дашт
151505 - Дашт
151500 - Дустлик
151505 - Жаркишлак
151505 - Заркент
151505 - Зириллама
151505 - Калача
151508 - Камчифуруш
151502 - Канджирга
151510 - Канизар
151505 - Каракунас
151504 - Каттаарык
151510 - Каттакуча
151505 - Кашкари
151508 - Кигизчилик
151510 - Коканлик
151508 - Кошарык
151508 - Куи Хамрак
151501 - Кульарык
151508 - Кумирчилик
151507 - Кумкишлак
151504 - Куприкбаши
151508 - Курганча
151507 - Кусакишлак
151503 - Кыпчак
151504 - Кыпчакарык
151510 - Кыртаги
151511 - Мехнатабад
151508 - Найзакайрагач
151500 - Найман

Индекс - Населенный пункт

151511 - Найманбустан
151500 - Нурхан
151510 - Пасткимахалла
151508 - Пиязчилик
151503 - Рамадан
151510 - Садда
151503 - Сайбойи
151504 - Саллах
151502 - Сирлимачит
151510 - Сукчилик
151507 - Суфилар
151510 - Суфилар
151502 - Таглик
151503 - Таджиккишлак
151510 - Таджиккишлак
151505 - Такалар
151505 - Ташкишлак
151500 - Ташлак пгт.
151501 - Тегирманбаши
151508 - Тегирманбаши
151502 - Тепакишлак
151502 - Терактаги
151510 - Терактаги
151502 - Тукыбай
151505 - Тукыбай
151504 - Тупкурган
151505 - Турват
151501 - Турклар
151504 - Узбекистан
151503 - Учалиш
151507 - Хаджиата
151507 - Хаджикишлак
151501 - Ханака
151511 - Ханарык
151508 - Хатынарык
151502 - Хатынкуми
151503 - Ходжаарык
151504 - Чек
151507 - Чульабад
151500 - Шилва
151502 - Шувакзар
151503 - Шуркишлак
151507 - Эсанабад
151505 - Юкары
151507 - Юкары
151508 - Юкары Хамрак
151505 - Юнусабад
151502 - Яккавут
151503 - Яккатут
151504 - Янгигулистан
151502 - Янгикишлак
151505 - Янгиюль


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS