Почтовые индексы Учкуприкский район, Ферганская область


Индексы Учкуприкский район, Ферганская область


Индекс - Населенный пункт

151601 - Абадан
151600 - Айритам
151600 - Акалтын
151612 - Актепа
151613 - Алмурад
151602 - Арабкурганча
151613 - Бакавул
151613 - Батырходжа
151603 - Бахрин
151605 - Бахрин
151615 - Бахшитал
151600 - Бегвачча
151612 - Бегвачча
151601 - Бекабад
151602 - Бешкапа
151600 - Буйрак
151613 - Буралди
151602 - Газыгыждан
151602 - Галча
151602 - Ганчи
151605 - Гулистан
151602 - Гуль
151603 - Гумбаз
151600 - Дана
151604 - Дехканбаев
151603 - Жалаер
151611 - Жалаер
151604 - Жалаер (Жалаир)
151615 - Жийда
151605 - Зигыр
151608 - Имамбакы
151604 - Кайрагач
151610 - Какыр
151615 - Калтатай
151600 - Кангил
151605 - Капакучкар
151609 - Каракуль
151602 - Карам
151604 - Караянтак
151600 - Катаган
151606 - Катта Кашкар
151607 - Катта Кенагас
151601 - Катта Коштепа
151606 - Кичик Кашкар
151607 - Кичик Кенагас
151610 - Коканбай
151604 - Коштепа
151602 - Кумарык
151606 - Кумбасты
151611 - Куммазар
151608 - Курбазар
151608 - Курбанкашкар
151611 - Курганча
151608 - Кыргыз
151615 - Кырк
151603 - Мазанглик
151615 - Мазарбаба
151608 - Мамачал
151611 - Машад

Индекс - Населенный пункт

151600 - Мерган
151612 - Милтыкчи
151602 - Мирзаходжа
151607 - Миришкар
151610 - Мулла Заир
151611 - Навои
151607 - Наймас
151614 - Палахан
151606 - Пастки Дашт
151611 - Пиртак
151611 - Пучугай
151602 - Рахимабад
151609 - Рахматулла
151604 - Сабирджан
151615 - Саланг
151611 - Саллах
151603 - Самсапаз
151616 - Сарыкурган
151611 - Султан
151604 - Султанабад
151616 - Суфи
151616 - Суюнчал
151603 - Таджик
151608 - Таджик
151603 - Ташкентлигузар
151600 - Тегирман
151600 - Тепакурган
151611 - Тепакурган
151608 - Тукай
151603 - Тукайтепа
151613 - Туксанкавун
151603 - Тургак
151602 - Узбек
151601 - Умрзакабад
151604 - Уразбаг
151603 - Уразмерган
151611 - Уракчи
151612 - Урганджи
151611 - Усманбек
151600 - Учкуприк
151604 - Учуйли
151612 - Ханходжа
151603 - Хасанкара
151606 - Хашим Дашт
151605 - Чака
151604 - Чанг
151609 - Чулпан
151609 - Шерабад
151605 - Шур
151602 - Шух
151615 - Эшан
151606 - Юкары Дашт
151614 - Юлгунзар
151615 - Яильма
151615 - Якка Мулла
151605 - Яккатут
151603 - Янгиабад
151616 - Янгиер
151603 - Янгикишлак
151611 - Янгикишлак


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS