Почтовые индексы Узбекистанский район, Ферганская область


Индексы Узбекистанский район, Ферганская область


Индекс - Населенный пункт

151804 - Авган
151810 - Аимбалгали
151807 - Аимчакакыр
151812 - Айдынбулак
151805 - Акбарабад
151816 - Акмачит
151802 - Актепадашт
151804 - Акчангал
151811 - Акъязи
151817 - Аталык
151813 - Ахта Тагаб
151806 - Ахункайнар
151812 - Ашуркулмерган
151811 - Бабаходжа
151811 - Батырбай
151819 - Бекабад
151808 - Бешкапабала
151808 - Бешкапапаян
151813 - Бузукурган
151809 - Бустан
151803 - Гани
151811 - Ганидашт
151815 - Гушт
151811 - Дарвешабад
151810 - Дастурханчи
151807 - Даханакакыр
151803 - Даштмахалла
151811 - Даштхаснан
151811 - Даштчулпан
151810 - Дехканабад
151810 - Дунг
151810 - Дунгсарай
151815 - Дустларабад
151809 - ЖаманЖар
151809 - Жанабад
151811 - Жангир
151818 - Жумабайчеки
151816 - Исламкишлак
151812 - Казикалан
151818 - Казикузат
151815 - Кайкуабад
151816 - Камилчуль
151814 - Каратепа
151805 - Караязбаба
151814 - Катаган
151819 - Катта Тагаб
151806 - Каттакайнар
151806 - Кашкар
151813 - Кенагас
151812 - Кимъя Ходжаева
151816 - Кичик акмачит
151809 - Кичик Джанабад
151819 - Кичик Тагаб
151811 - Кошкунак
151810 - Кудаш
151802 - Кулибек

Индекс - Населенный пункт

151806 - Кульэлаш
151812 - Кум
151814 - Кум
151806 - Кумбасты
151806 - Курбанмерган
151814 - Курганча
151817 - Курганча
151814 - Кызылбаг
151809 - Кызылкакыр
151808 - Кырккетман
151805 - Маариф
151805 - Маллахан
151800 - Мирзо Улугбек
151812 - Навбахор
151804 - Наймансай
151813 - Нурсук (Нурсух)
151814 - Овчи
151803 - Пастки Курик
151814 - Пастки Тулаш
151809 - Пахтабустан
151818 - Раджабгарди
151808 - Сачтепа
151814 - Сулайман
151806 - Тавуш
151814 - Тагай
151814 - Таш
151806 - Телав
151811 - Тулкын
151803 - Тухтавул
151815 - Туюл
151818 - Укчи базарбаши
151818 - Укчи дашт
151818 - Укчи кошкунак
151818 - Укчи туман
151814 - Урта
151817 - Учбулак
151811 - Хайдарабад
151818 - Хатамтай
151812 - Хаятабад
151805 - Худаярхан
151808 - Чинар
151811 - Чинар
151820 - Шорсу пгт.
151817 - Шур
151806 - Элаш
151803 - Элчи
151814 - Юкары Тулаш
151800 - Яйпан город
151801 - Яйпан город
151802 - Яйпан город
151803 - Яйпан город
151815 - Яккатут
151804 - Янгиабад
151806 - Янгихаят
151809 - Янгихаят
151812 - Янгихаят


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS