Почтовые индексы Дехканабадский район, Кашкадарьинская область


Индексы Дехканабадский район, Кашкадарьинская область


Индекс - Населенный пункт

180416 - Абад
180403 - Абираван
180401 - Айридевал
180404 - Акдахана
180409 - Акзав
180402 - Аккишлак
180409 - Аккишлак
180412 - Аккишлак
180403 - Акмачит
180411 - Акрават
180412 - Акташ
180408 - Акыртма
180409 - Алмат
180413 - Аткамар
180415 - Багизаган
180403 - Байкурган
180412 - Белибайли
180401 - Бердишиха
180403 - Бешбулак
180413 - Бешбулак
180402 - Бешкутан
180407 - Бибикарасач
180404 - Бозтепа
180403 - Галабулак
180404 - Галабулак
180401 - Гарибата
180407 - Гумбулак
180402 - Гурати
180416 - Гуриллавик
180402 - Давкамар
180403 - Дархан
180414 - Декмаран
180405 - Дехканабад пгт.
180414 - Дуаб
180415 - Дуаб
180415 - Дуаб
180409 - Дуканхана
180401 - Етимкудук
180410 - Етимтаг
180411 - Жингил
180415 - Заккая
180410 - Ингичка
180414 - Калта
180403 - Калувдар
180409 - Карабатыр
180401 - Карадахна
180402 - Карахавал
180400 - Карашина
180401 - Карикишлак

Индекс - Населенный пункт

180410 - Катта
180415 - Катта
180412 - Катта Авджин
180412 - Кичик Авджин
180407 - Кум
180404 - Курганташ
180401 - Курикдахна
180402 - Куриксай
180409 - Кызылсай
180406 - Кызылча
181114 - Кырккулач
180412 - М.Ибрагимов
180407 - Навабад
180410 - Найман
180409 - Палвансай
180414 - Саккизинчи март
180404 - Тагайтемир
180413 - Такашур
180409 - Тал
180404 - Таркапчигай
180414 - Теракли
180414 - Терсакар
180412 - Терскай
180412 - Тиллатепа
180402 - Тудачарбаг
180415 - Турк
180415 - Уртакишлак
180404 - Усмандара
180404 - Ходжайпак
180401 - Ходжамахмуд
180408 - Ходжапуласт
180410 - Чайгуль
180409 - Чаламазар
180415 - Чашмамиран
180403 - Чаштепа
180415 - Чильгаз
180403 - Чубин
180409 - Чукмазар
180415 - Чукур
180413 - Чучуккудук
180401 - Шакарбулак
180402 - Шакарбулак
180411 - Шамаликам
180409 - Шахшар
180415 - Шургузар
180415 - Яна
180414 - Янгакли
180403 - Янгикишлак
180411 - Янгикишлак
180402 - Яша


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS