Почтовые индексы Яккабагский район, Кашкадарьинская область


Индексы Яккабагский район, Кашкадарьинская область


Индекс - Населенный пункт

181419 - Абди
181403 - Аджирим
181421 - Алакарга
181404 - Алакуйлак
181410 - Балгали
181420 - Баташ
181418 - Бегиш
181425 - Беходжа
181416 - Бешкапа
181403 - Бешкутан
181405 - Бешугыл
181405 - Бутасай
181415 - Вари
181425 - Гавхана
181424 - Газлик
181427 - Галабута
181406 - Галамулла
181426 - Гулистан
181419 - Гульдара
181404 - Гурджаб
181410 - Гышактепа
181425 - Давза
181405 - Дархан
181419 - Дарья
181405 - Даткуш
181402 - Дунгкишлак
181427 - Дуюл
181417 - Жавагли
181425 - Жамалата
181402 - Жар
181412 - Жаркыргыз
181406 - Жийда
181415 - Замит
181415 - Зармас
181404 - Имамякуб
181407 - Ишкент
181405 - Кавчин
181410 - Казак
181410 - Казаякли
181410 - Кайкы
181408 - Кайрагач
181406 - Калта
181415 - Калтакуль
181420 - Камарли
181427 - Карамурча
181411 - Каратут
181417 - Каснакли
181421 - Катаган
181418 - Каттабаг
181409 - Кенггузар
181419 - Кокджар
181406 - Кошилиш
181407 - Коштал
181404 - Кошчинар
181406 - Култепа
181420 - Курашайх
181412 - Кутанбай
181424 - Кутантепа
181427 - Кучактепа
181411 - Куштегирман
181411 - Кызылкишлак
181425 - Кышлык
181410 - Лалазар
181403 - Лангар
181412 - Маданият

Индекс - Населенный пункт

181413 - Мевазар
181416 - Минджир
181405 - Мучин
181415 - Нав
181403 - Навруз
181427 - Навруз
181422 - Нимтуда
181420 - Нугайли
181421 - Нугайли
181407 - Пасира
181410 - Пахтакор
181417 - Савукбулак
181416 - Самак
181415 - Сассыкбулак
181416 - Сераб
181425 - Синан
181415 - Сувлисай
181404 - Танипар
181415 - Татар
181419 - Ташбулак
181421 - Ташкишлак
181415 - Ташкурган
181417 - Тезаб
181409 - Терак
181410 - Тукбай
181411 - Тула
181416 - Туран
181423 - Туртагайни
181408 - Турттам
181407 - Тутак
181418 - Уват
181427 - Угын
181419 - Угын
181422 - Уз
181406 - Узун
181403 - Уйгур
181412 - Уламджи
181420 - Урта
181421 - Учтепа
181415 - Хайдарбулак
181411 - Ханака
181410 - Ханимкурган
181422 - Хиябан
181420 - Хусин
181424 - Чайдари
181415 - Чакар
181409 - Чигатай
181425 - Чимкурган
181425 - Чинабад
181408 - Чубран
181411 - Чуянли
181405 - Шав
181425 - Шаманкыргыз
181422 - Шерази
181412 - Шулликкыргыз
181426 - Эдилбек
181427 - Эсат
181410 - Эски - Сурнай
181402 - Эски Яккабаг пгт.
181400 - Яккабаг город
181401 - Яккабаг город
181410 - Янги - Сурнай
181409 - Янгиабад
181427 - Янгиабад
181420 - Янгикишлак
181414 - Янгикурган


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS