Почтовые индексы Тамдынский район, Навоийская область


Индексы Тамдынский район, Навоийская область


Индекс - Населенный пункт

210802 - Абдуахит
210803 - Абдулла
210804 - Абилкайыр
210801 - Адай
210800 - Адембай
210801 - Ажикудук
210800 - Ажрыкты
210803 - Айдарлы
210804 - Айдын
210803 - Айжарык
210802 - Айымбет
210804 - Акберды
210803 - Акборык
210800 - Акбура
210805 - Акжол
210805 - Аккабак
210800 - Аккасат
210800 - Аккудук
210802 - Аклак
210804 - Акназар
210804 - Акпанасыз
210800 - Актакыр
210801 - Актобе
210802 - Актобе
210800 - Акурме
210802 - Акшукыр
210800 - Алап
210803 - Алау
210801 - Алдаберген
210803 - Алдебай
210804 - Алдияр
210802 - Алимхан
210802 - Алмат
210802 - Алпысбай
210800 - Алты
210800 - Алтыаши
210803 - Алтыкулаш
210801 - Алуши
210802 - Аманбай
210802 - Амандык
210800 - Амантай
210802 - Амзе
210801 - Андижан
210805 - Андиркудук
210802 - Арак
210804 - Арапбай
210805 - Арапбай
210803 - Аркай
210800 - Артель
210802 - Арыстанбек
210801 - Асабай
210801 - Асабай
210804 - Асабай
210802 - Асанбай
210804 - Асанбай
210804 - Атабай
210804 - Атшабар
210802 - Ауелбек
210800 - Аулие
210805 - Ахмет
210805 - Ахмет 1
210805 - Ахмет 2
210803 - Ахметалы
210801 - Аяккудук
210802 - Байдан
210804 - Байкель
210805 - Баймен
210800 - Байшык
210804 - Бактыбай
210801 - Бакыткудук
210804 - Балапан
210805 - Балапан
210801 - Балгабай
210801 - Балкудук
210802 - Балкыбай
210805 - Балыс
210801 - Баскудук
210804 - Баскудук
210802 - Бассай
210801 - Баянкудук
210804 - Бегимбет
210800 - Бегман
210801 - Беданакудук
210800 - Бейс
210800 - Бельги
210802 - Бельги
210802 - Беркинбай
210803 - Бесаши
210800 - Бесбулак
210804 - Бесенбай
210803 - Биркулак
210805 - Бисен
210803 - Бозенбай
210800 - Бозсу
210800 - Бокан
210804 - Борис
210801 - Букарбай
210801 - Бурабай
210804 - Бурабай
210805 - Бурабай
210801 - Буратышты
210801 - Буркитбай
210805 - Бухарбай
210804 - Гаппар
210800 - Гарип
210800 - Гужимди
210803 - Далакан
210805 - Дандибай
210801 - Дарабек
210801 - Дарбаза
210802 - Дарбаза
210800 - Дау
210803 - Даубай
210800 - Даукара
210802 - Даут
210800 - Даутбай
210803 - Даутбай
210801 - Даутобе
210805 - Даутобе
210802 - Дерели
210802 - Диаттобе
210802 - Дихан
210804 - Домбык
210802 - Донбай
210802 - Дуан
210803 - Дукен
210803 - Думан
210800 - Елемесашы
210801 - Елим
210804 - Елубай
210804 - Елубес
210801 - Ельтай
210801 - Ергеш
210801 - Еримбай
210802 - Еркебай
210803 - Ермахан
210802 - Ертостик
210800 - Есеркеп
210805 - Еспенбет
210802 - Ешмурат
210801 - Жайкудук
210800 - Жайлыбай
210804 - Жайылхан
210802 - Жакеш
210800 - Жакой
210800 - Жаксан
210801 - Жаксанбай
210802 - Жалаулы
210801 - Жалаулы
210801 - Жалеке
210800 - Жаманжар
210800 - Жаманкыныр
210800 - Жанаказган
210800 - Жанакудук
210801 - Жанакудук
210802 - Жанакудук
210803 - Жанакудук
210804 - Жанакудук
210805 - Жанакудук
210805 - Жанаталап
210802 - Жанзахаши
210803 - Жарас
210803 - Жарыкбас
210804 - Жаугашбай
210800 - Жаулыбай
210803 - Жахау
210801 - Женискудук
210804 - Жетикулаш
210800 - Жетимтау
210802 - Жетиру
210801 - Жетыаши
210804 - Жидели
210800 - Жиырма
210801 - Жокебай
210802 - Жолайрык
210805 - Жолдасбай
210804 - Жубатхан
210800 - Жуз
210802 - Жузгенбай
210804 - Жузгенбай
210801 - Жумабай
210804 - Жумабай
210804 - Жундибай
210800 - Жусупбай
210800 - Жынгылди
210804 - Жырык
210800 - Завар
210802 - Зангар
210804 - Зил 4
210803 - Зине
210804 - Ибрагим
210804 - Идибай
210800 - Иза
210802 - Иза
210803 - Иза
210805 - Избасар
210803 - Издигуль
210804 - Изимбек
210802 - Икай
210802 - Илекер
210800 - Иргызбай
210801 - Искак
210804 - Исмаил
210804 - Кадыркудук
210802 - Казан
210801 - Казаной
210800 - Казбекби
210801 - Кайып
210804 - Камал
210805 - Камал
210802 - Кампир
210802 - Капбар
210801 - Карадала
210802 - Карадала
210804 - Каракалпак
210805 - Каракожа
210800 - Каракокрек
210801 - Каракудук
210800 - Карасакал
210800 - Каратамыр
210800 - Каратас
210804 - Каратобе
210804 - Карашым
210800 - Карыконек
210801 - Карымбай
210804 - Карымбай
210801 - Карьер
210801 - Каскасу
210800 - Каунтруба
210802 - Келдибай
210801 - Кельдибай
210801 - Кенес
210805 - Кенжебай
210802 - Кериз
210805 - Киик
210803 - Килкилдек
210805 - Кияк
210804 - Кобек
210800 - Кожаказган
210804 - Кожан
210803 - Кожаольген
210804 - Кожбан
210802 - Кокбель
210801 - Кокен
210801 - Колкудук
210804 - Колкудук
210801 - Конакбай
210802 - Конарбай
210803 - Корган
210802 - Корганбай
210805 - Косаба
210800 - Коскудук
210801 - Коскудук

Индекс - Населенный пункт

210802 - Коскудук
210803 - Коскудук
210805 - Космаман
210801 - Костобе
210804 - Косым
210800 - Кошкар
210805 - Кошкар
210804 - Кошкарбай
210802 - Куандык
210803 - Куаныш
210804 - Кудайберген
210804 - Кузербай
210803 - Куйек
210802 - Куланбай
210803 - Кулмырза
210801 - Кулымбет
210805 - Кулымбет
210800 - Куракбай
210802 - Курманказы
210802 - Курмантай
210800 - Куртты
210805 - Курышбек
210803 - Курышбек
210804 - Курышбек
210803 - Кызылай
210804 - Кызылай
210800 - Кызылкак
210800 - Кызылкудук
210801 - Кызылой
210803 - Кыймбет
210801 - Кыйят
210800 - Кыныр
210801 - Кыпшак
210802 - Кырык
210804 - Кырыкаши
210803 - Кырыкбас
210802 - Кырыккулаш
210804 - Кырыккулаш
210800 - Кырыкторт
210800 - Лумба
210800 - Мажит
210800 - Майдабек
210801 - Майлы
210800 - Майлыаяк
210804 - Майрамбек
210800 - Макпал
210801 - Макпалдала
210802 - Мамыр
210802 - Марат
210804 - Маржан
210805 - Матис
210801 - Машикудук
210804 - Мекебай
210802 - Мешитти
210804 - Мирон
210804 - Мишетти
210803 - Молалы
210805 - Молдиман
210800 - Мурынкудук
210303 - Мурынтау
210800 - Мырзалы
210804 - Нагашбай
210805 - Назарбай
210805 - Нарынбай
210802 - Наурызбай
210805 - Нил
210803 - Нурдилла
210801 - Нуркен
210801 - Нурлыбай
210801 - Нурмахан
210801 - Нурпеис
210804 - Огизтау
210800 - Ойконек
210801 - Ойтемир
210800 - Онай
210801 - Онай
210801 - Оразбай
210805 - Оразбай
210800 - Орташол
210804 - Орыскудук
210805 - Орыскудук
210805 - Оскенбай
210802 - Оспан
210804 - Оспан
210801 - Отар
210805 - Отеп
210804 - Павел
210803 - Пайыз
210802 - Парахат
210804 - Пахтаказган
210804 - Пахтакалган
210805 - Пахтакалган
210801 - Пердебай
210804 - Пирлеш
210805 - Пирша
210805 - Пирша 2
210803 - План
210804 - План
210801 - Планкудук
210801 - Рай
210802 - Рай
210801 - Раушан - Бурабай
210800 - Рахат
210803 - Рахман
210804 - Рахман
210800 - Рахманкудук
210803 - Рахмет
210800 - Сабыт
210802 - Сагындык
210804 - Сагындык
210805 - Сагындык
210805 - Саки
210802 - Сактаган
210801 - Сангурн
210803 - Сандагуль
210800 - Сандык
210803 - Санкабай
210801 - Сардала
210800 - Сардар
210803 - Саренжи
210801 - Саркудук
210800 - Сартам
210804 - Сартбай
210802 - Сарыбас
210800 - Сарыкумак
210802 - Сатыбалды
210804 - Саутбай
210802 - Сегизбай
210805 - Сегизбай
210802 - Сейдулла
210804 - Сейилхан
210805 - Сейит
210805 - Сельурган
210802 - Сергей
210804 - Серикбай
210804 - Серкеш
210805 - Сиыркудук
210800 - Спутник
210804 - С107
210800 - Суграли
210804 - Сугуркудук
210800 - Сугуркыстаган
210805 - Суиндик
210803 - Сукетти
210800 - Сулеймен
210802 - Сулеймен
210805 - Сулеймен
210804 - Султан
210801 - Сыдык
210804 - Сыдык
210804 - Сымтас
210802 - Тагай
210804 - Тагайбек
210800 - Тажен
210805 - Тажибай
210803 - Тайман
210805 - Тайша
210802 - Такыркудук
210801 - Талап
210802 - Талап
210805 - Талас
210802 - Талгат
210801 - Талды
210802 - Талшыгыл
210800 - Тамды
210800 - Тамдыбулак
210801 - Танжарык
210804 - Тасканбай
210800 - Таскудук
210804 - Таскудук
210802 - Таспен
210803 - Таспен
210804 - Тастак
210802 - Тастак
210801 - Татар
210803 - Тауен
210800 - Темирбай
210801 - Темиржан
210804 - Тиллабай
210802 - Тобаш
210802 - Тобыкты
210800 - Тогызбай
210802 - Токты
210800 - Толе
210804 - Толебай
210804 - Толеш
210805 - Томартоккен
210805 - Торбай
210802 - Тортай
210805 - Тошка 2
210805 - Тошка 53
210805 - Тошка 54
210805 - Тубкудук
210801 - Туйекудук
210804 - Туйякпай
210800 - Туменбай
210801 - Турар
210804 - Турдыбек
210803 - Турикпен
210801 - Туркменбай
210801 - Турлибай
210804 - Турман
210804 - Турсын
210803 - Турымбет
210805 - Туяк
210802 - Туякбай
210802 - Тыныс
210804 - Тыныштык
210804 - Т39
210803 - Узакбай
210803 - Узынкамбай
210804 - Узынкудук
210800 - Укимсай
210804 - Умирбай
210804 - Уринбек
210804 - Урли
210802 - Уры
210804 - Усемурат
210802 - Устельбай
210805 - Утемурат
210804 - Утеш
210800 - Учкудук
210804 - Уяли
210802 - Фараби
210800 - Фахрат
210800 - Фермаказган
210801 - Фермаказган
210801 - Цемент
210805 - Шабырлы
210801 - Шагыл
210804 - Шайлалы
210800 - Шайман
210805 - Шайымбет
210802 - Шамшат
210801 - Шанашбай
210800 - Шарыкты
210800 - Шегебай
210802 - Шелек
210800 - Шенгельды
210804 - Шербай
210804 - Шеримбет
210800 - Шобдар
210800 - Шойтас
210804 - Шойынтобе
210800 - Шомут
210800 - Шуакбай
210800 - Шубартобе
210801 - Шукур
210800 - Шукургак
210801 - Шукуркудук
210803 - Шукуркудук
210801 - Шымбай
210802 - Шымтускен
210804 - Юрка


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS