Почтовые индексы Учкудукский район, Навоийская область


Индексы Учкудукский район, Навоийская область


Индекс - Населенный пункт

210905 - Абилжабай
210904 - Ажден
210903 - Азапберген
210904 - Айгыр
210904 - Айдарбек
210903 - Айнаш
210907 - Айтым
210904 - Акай
210903 - Акай 1 
210903 - Акай 2 
210901 - Акбайтал
210903 - Акбогет
210901 - Аккудук
210901 - Акпанали
210904 - Аксай
210905 - Аксай
210905 - Актай
210905 - Актас
210907 - Алимбай
210904 - Алимбай
210907 - Алтыаши
210901 - Аман
210903 - Аскаркаска
210905 - Атажан
210905 - Атантай
210905 - Аюкара
210905 - Аютерек
210901 - Баги
210901 - Базарбек
210904 - Баймен
210905 - Балкыбай
210903 - Балтай
210904 - Басикара
210903 - Бассейн 2
210903 - Батыскардай
210901 - Бекберген
210904 - Бекиш
210904 - Бесаут
210903 - Бестобе
210903 - Бисенаши
210905 - Богдан
210905 - Буенкак
210905 - Бузавбай
210905 - Бузанбай
210903 - Буранбай
210905 - Буркак
210903 - Буха
210901 - Дуан
210905 - Елеукудук
210904 - Есенжол
210903 - Жабагы
210901 - Жалгасбай
210905 - Жалгызиза
210905 - Жалеке
210905 - Жаманаши
210903 - Жаманури
210901 - Жанаталап
210904 - Жарма
210905 - Жексенбай
210905 - Жетикудук
210904 - Жиракудук
210907 - Жузкудук
210907 - Жулай
210903 - Журабай
210903 - Зангар 1
210901 - Землядин
210901 - Зине
210901 - Идрис
210905 - Изтелов
210901 - Инаят
210904 - Итемер
210905 - Кайрактысай
210907 - Какпатас
210905 - Калдыбай
210904 - Кали
210903 - Калибайаши
210905 - Камисти
210905 - Кампирказган
210903 - Кампиртобе
210904 - Каракан
210905 - Каракудук
210905 - Карали
210901 - Караман
210903 - Каратобе
210904 - Карацемент
210903 - Касыкти
210904 - Кетеказган
210901 - Кисык
210904 - Кисыкаю
210901 - Кисыккудук
210905 - Кишкене Исситруба
210905 - Кишкене Узбекистан    
210905 - Кишкенем
210903 - Кожакран
210901 - Кокаяз
210907 - Контай
210905 - Косиза

Индекс - Населенный пункт

210903 - Коскара
210901 - Коскудук
210905 - Коскудук
210907 - Коскудук
210901 - Кран
210902 - Кукпатас
210905 - Куланкак
210904 - Кулатай
210903 - Кулкудук
210905 - Кулсараши
210907 - Кунеайгыр
210903 - Куркудук
210905 - Куркудук
210903 - Кутумсык
210901 - Куянтулей
210903 - Кыземшек
210903 - Кызтуган
210903 - Кызылай
210903 - Кызылкум
210904 - Кызылой
210904 - Кырган
210904 - Малдыбай 1-й 
210904 - Малдыбай 2-й 
210905 - Малибай
210904 - Марал
210904 - Мерей
210904 - Мингбулак
210905 - Мусреп
210907 - Набиточка
210904 - Нисан
210904 - Нисанбай Ашин
210905 - Нияз
210904 - Нуржаваши
210905 - Пландикудук           
210907 - Разъезд 142
210905 - Раимкул
210904 - Рахат
210907 - Савутбай
210907 - Сагынбай
210904 - Садирбайкран
210905 - Садыкказган
210905 - Саксаултруба
210901 - Сарман
210903 - Сарыапан
210904 - Сарыбаш
210905 - Сарымсак
210903 - Сарышашак
210905 - Сейтпенбет
210904 - Сексенбай
210904 - Серкеш
210905 - Скважина 8
210905 - Скважина 9
210905 - Скважина 10
210905 - Скважина 11
210905 - Скважина 15
210905 - Скважина 16
210901 - Таздарбай
210907 - Тасбулак
210903 - Таскак
210905 - Таспен
210903 - Ташкудук
210904 - Ташкудук
210905 - Телекудук
210905 - Теленгиташи
210903 - Тишганбай
210907 - Тобелик
210905 - Томдытруба
210904 - Торбай
210904 - Тузтобе
210903 - Тулеген
210904 - Тушиаю
210903 - Убискак
210901 - Узакбай
210905 - Узункудук
210905 - Улькен-Исситруба
210905 - Улькен-Узбекистан
210907 - Умиралин
210903 - Уразали
210903 - Ури
210905 - Урисказган
210900 - Учкудук город
210903 - Учтобе
210904 - Ушкампир
210903 - Уяли
210905 - Хоснияз
210905 - Шабан
210905 - Шавдар
210901 - Шагылис
210907 - Шагырбай
210906 - Шалкар пгт.
210903 - Шенгельды
210901 - Шибинтай
210904 - Шикойган
210905 - Ширинкудук
210905 - Ширин-Ширин
210905 - Шуакбай
210904 - Шукурой


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS