Почтовые индексы Амударьинский район, Республика Каракалпакстан


Индексы Амударьинский район, Республика Каракалпакстан


Индекс - Населенный пункт

230702 - Азадлик
230711 - Айимбетаул
230711 - Акбашкала
230706 - Актау
230710 - Аламчи
230711 - Алангаул
230712 - Алмазар
230717 - Аннаураз
230702 - Арнабойы
230706 - Асаул
230704 - Ача
230718 - Аючи
230707 - Аяккала
230703 - Аякчи
230716 - Аякчи-центр
230702 - Баг
230707 - Баганлы
230718 - Баговул
230716 - Байаул
230713 - Бекбай
230715 - Бешаул
230718 - Бештам
230702 - Бирлашган
230711 - Божманкала
230708 - Боз
230704 - Бозсалма
230703 - Бозчи
230704 - Бозчи-центр
230702 - Бужикколь
230717 - Бузяп
230707 - Бузяп катта
230707 - Бузяп кичик
230702 - Вахим
230708 - Вахимяп
230713 - Жалпакжап
230710 - Жамалхожа
230711 - Жангалбаг
230711 - Жаппасаул-центр
230703 - Жийдели Кулан
230708 - Жумабайсага
230706 - Жумуртау пгт.
230710 - Заготпункт Хитой 
230710 - Ишанаул
230707 - Ишанкала
230709 - Ишанкала
230707 - Кабаш
230715 - Казахаул
230709 - Кайыраул
230708 - Кангли-центр
230708 - Канжыгалы
230711 - Канотбай
230708 - Карагай
230711 - Каражан
230705 - Каракипчак-центр
230707 - Караман
230704 - Караман
230707 - Кассопкала
230705 - Кизилюл
230712 - Киличбай-центр
230709 - Кипчак-центр
230712 - Кишлак
230710 - Кишлик
230713 - Кокдарья

Индекс - Населенный пункт

230719 - Кокузяк
230709 - Кокчиаул
230711 - Куленаул
230716 - Кумли
230708 - Кумяп
230707 - Кунгратаул
230703 - Кухна  Босу
230711 - Куюккупир-центр
230710 - Кызылюли
230713 - Кырыкузяк
230713 - Майлыколь
230705 - Максымаул
230701 - Мангит
230700 - Мангит город
230708 - Матар
230702 - Мехнаткаш
230711 - Мулкдор
230711 - Муллашал
230705 - Мурат камол
230719 - Мусафир
230713 - Назархан-центр
230705 - Нугойишан
230707 - Нукусаул
230711 - Нукускала
230702 - Отоваул
230707 - Палванбай
230702 - Панашам
230708 - Пишкаклы
230711 - Сапашбай
230717 - Сарыаул
230711 - Сарытай
230707 - Сейитаул-центр
230711 - Сумсангар
230703 - Таза Босу
230706 - Тазакала
230709 - Тазакала
230712 - Тазаяп
230702 - Такиркала
230707 - Тама
230711 - Таряп
230715 - Ташкала
230714 - Толкин
230715 - Туркманаул
230707 - Туякли
230709 - Уйшин
230702 - Уртакала
230716 - Учяп сага
230705 - Ушак
230710 - Хитойаул-центр
230709 - Хожакуль
230711 - Хукизбай
230716 - Чагалияп
230706 - Чакча
230707 - Чангалкала
230719 - Чарбаг
230711 - Чардара
230709 - Чунак
230706 - Шагалаул
230706 - Шараукала
230706 - Шыйыккала
230715 - Юкары кишлак
230707 - Юкары тувлига
230702 - Юсупходжа-центр
230717 - Ярымчи


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS