Почтовые индексы Чимбайский район, Республика Каракалпакстан


Индексы Чимбайский район, Республика Каракалпакстан


Индекс - Населенный пункт

231409 - Аббасаул
231409 - Аббаскараган
231405 - Айтеке
231412 - Аккала
231409 - Акмангит
231413 - Акмангит
231407 - Актогын
231410 - Алимбайаул
231406 - Алимбет анна
231410 - Алламуратовул
231409 - Анна
231414 - Анна
231417 - Аннааул
231405 - Аралбай
231409 - Аралбай
231414 - Аралбай
231412 - Аралбайаул
231412 - Аралбайнасыраул
231412 - Аралбайсагыйаул
231407 - Арсары
231409 - Аршан
230502 - Аспантай-центр
231410 - Баба аксакал
231417 - Бажбанаул
231412 - Байбише
231407 - Бахтли -центр
231410 - Бексыйыкаул
231410 - Бесжап
231415 - Бескампыр
231406 - Бессары
231410 - Бессарыаул
231416 - Богетли
231417 - Бозатау
231405 - Боздагы кончи
231412 - Боклытау
231413 - Болисаул
231409 - Гарга
231415 - Дарибайаул
231417 - Ет союз
231412 - Жагалтайаул
231408 - Жаллыкмангит
231409 - Жаманша
231407 - Жанбасжап
231408 - Жанлимангит
231415 - Жаримбетаул
231408 - Жокаргы жаманша
231407 - Илмли
231405 - Казакаул
231408 - Казахаул
231412 - Казаяклыаул
231409 - Кайшылы
231412 - Кайшылыаул
231415 - Калмак
231405 - Канли
231405 - Канлыаул
231405 - Канлыжапаул
231412 - Канлых
231408 - Каражан
231408 - Караман`ит
231409 - Карасийрак
231414 - Карлыбайаул
231417 - Картжан
231409 - Кенегес
231410 - Кенес-центр
231405 - Кепе
231410 - Кипакаул
231405 - Кичкина кайшылы
231414 - Кичкина куйин
231405 - Киши жадик
231411 - Кок коль

Индекс - Населенный пункт

231416 - Коксу-центр
231405 - Кончиаул
231412 - Копсокыраул
231406 - Косаман анна
231410 - Костамаул
231415 - Костамгалы
231415 - Кошкар жаккан
231405 - Куйин
231409 - Кулманаул
231405 - Кумдагиаул
231405 - Кумлиатау
231413 - Курбанаул
231410 - Курбанаул
231412 - Кустерек-центр
231413 - Кухнакала
231413 - Кызылозек-центр
231405 - Кыпшак
231412 - Кырыкаул
231410 - Кырыкбайаул
231414 - Кырык-центр
231410 - Мазинаул
231415 - Майжапаул
231415 - Майжап-центр
231412 - Майлы Балта
231414 - Манжули
231417 - Манжули
231404 - Минжир
231408 - Нукусаул
231410 - Нурханаул
231414 - Он икки уй
231404 - Оржап сага
231404 - Оржапаул
231408 - Орта жаманша
231413 - Отаужап
231410 - Палуанаул
230806 - Порлытау
231416 - Правда
231410 - Сазанжап
231412 - Салтыраул
231415 - Салыкеш
231414 - Санаторий
231414 - Санмуринаул
231409 - Сарманжап
231409 - Сейфил
231413 - Соркала
231408 - Таза жаллык
231417 - Тазажол-центр
231406 - Тазаталап
231405 - Тайлак
231410 - Тамлыкумаул
231410 - Таубасаул
231413 - Томенги жаманша
231408 - Тонмойин
231412 - Туркмен кырылган
231414 - Турсынаул
231414 - Улкен куйин
231405 - Улькен жадык
231410 - Устааул
231408 - Ушбас
231413 - Халмуратаул
231318 - Хамза
231406 - Хожанколь
231412 - Шанышбайаул
231417 - Шегара терек
231405 - Шериуши
231406 - Шериушиаул
231406 - Шокарык
231409 - Шуит
231408 - Шуиткала
231408 - Шуйтжап
231405 - Ябы кыпшак


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS