Почтовые индексы Ходжейлийский район, Республика Каракалпакстан


Индексы Ходжейлийский район, Республика Каракалпакстан


Индекс - Населенный пункт

231309 - Авезаул
231310 - Агартыуаул
231314 - Азадлик 
231318 - Айткушли
231312 - Акжап
231306 - Аккора
231306 - Аккум
231312 - Акпанаул
231310 - Актерак
231313 - Акшунгил
231310 - Алимаул
231306 - Амударья-центр
231307 - Арка сурим
231318 - Аталык
231315 - Багшылык
231316 - Базарбайаул
231311 - Байжап
231316 - Баймакли
231314 - Байнагай
231311 - Байрамаул
231309 - Бегжап
231309 - Бердибайаул
231310 - Бестам
231318 - Бозхавли
231314 - Бузхавли
231308 - Водник
231313 - Геуиркала
231314 - Гозаль шеге
231309 - Гулистан
231306 - Давлатаул
231311 - Дийханаул
231312 - Дуканаул
231314 - Дустлик
231314 - Еркиндавлат
231313 - Ешанаул
231318 - Жалайыр
231306 - Жалижап
231306 - Жамбулаул
231309 - Жанабаг
231313 - Жанажап-центр
231311 - Жанажер
231318 - Жанакала
231315 - Жанкунград
231313 - Жиндикум
231319 - Иванжап
231306 - Кайираул
231310 - Кайранглыаул
231315 - Калдырдыаул
231317 - Камис шали
231317 - Канал сага
231310 - Караколь
231315 - Караколь
231309 - Каратерен
231316 - Карашиаул
231318 - Кенегес-центр
231314 - Кенесяп-марказ
231318 - Кият

Индекс - Населенный пункт

231316 - Коксуаул
231315 - Конетаслияп
231309 - Корабайли-марказ
231310 - Кулябаул-центр
231315 - Кумбызаул-центр
231311 - Кумжиккан
231313 - Кызыл гунде
231315 - Кыркуй
231316 - Мамий
231312 - Махремаул
231311 - Машинжап
231318 - Мукумий
231312 - Найман
231312 - Найман туба
231310 - Найманаул
231312 - Найманколь ст.
231313 - Нариманаул
231309 - Нуржанаул
231309 - Нуримбойаул
231317 - Нуркеаул
231315 - Сабикаул
231317 - Саманкуль-центр
231314 - Сарайколь
231315 - Сары ширин
231314 - Сарыхан
231310 - Таза база
231315 - Тазатаслияп
231312 - Тарнау
231315 - Таушан
231312 - Ташаул-центр
231319 - Теренсай
231313 - Тонгизаул
231313 - Торежанаул
231317 - Тубааул
231306 - Тубирколь
231306 - Тулегенайдын
231306 - Туркменаул
231315 - Туркменаул
231317 - Туякаш
231310 - Уйгыраул
231318 - Уйшин
231314 - Филлан ой
231309 - Халмуратаул
231306 - Хамидуллааул
231312 - Ханжап
231319 - Хатеп
231319 - Хатеп ст.
231306 - Хожа
231316 - Худайбергенаул
231315 - Шадлык
231310 - Шаканколь
231306 - Шаншараул
231312 - Шатыраул
231312 - Шаудыр айланба
231314 - Шегежап
231307 - Шора
231309 - Шуманай ст.


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS