Почтовые индексы Шуманайский район, Республика Каракалпакстан


Индексы Шуманайский район, Республика Каракалпакстан


Индекс - Населенный пункт

231505 - Абаджан
231508 - Абыл
231503 - Абылкайр
231509 - Абылла
231506 - Адай аул
231506 - Айбуйыркурбан
231508 - Айтжан аул
231502 - Айыртам
231503 - Акалтын
231506 - Акжап
231502 - Аккайшы-центр
231502 - Аккум аул
231506 - Аккум аул
231505 - Алиаул
231505 - Аллакулы
231503 - Алымжап
231509 - Амет аул
231508 - Аразжума
231509 - Аралбай 
231501 - Арпаколь
231505 - Баг аул
231501 - Бажбан аул
231506 - Байрам
231502 - Баканлыжап
231505 - Баскалдак
231508 - Бескудук
231507 - Бидайколь
231505 - Бирлешик-центр
231508 - Ганибай аул
231505 - Гарры аул
231505 - Дадекаул
231501 - Дарьялык
231503 - Даулетбай
231509 - Дехканабад-центр
231503 - Енбекшы
231505 - Ережап аул
231509 - Ережяп аул
231509 - Ешим аул
231509 - Ешмурат аул
231508 - Ештеке
231504 - Жакып аул
231504 - Жаланаяк
231501 - Жалдыбай
231501 - Жаллы аул
231507 - Жамбыл
231504 - Жанакала
231505 - Жумелек аул
231503 - Заготскот аул
231509 - Избасар аул
231502 - Илахалы
231508 - Кадыр аул
231505 - Какажан аул
231502 - Калбай аул
231505 - Камал Нурбай
231509 - Кандеклы
231502 - Карабай Смайл
231506 - Карабаскал
231504 - Каражаубарас
231508 - Караколь
231506 - Каракурбан аул
231506 - Караш аул
231504 - Карлыбай
231506 - Каскажол

Индекс - Населенный пункт

231502 - Каттыколь
231504 - Каттыколь
231502 - Кебыралан
231505 - Келеаскан
231503 - Кендырли ой
231504 - Кият-центр
231501 - Коздыбай
231503 - Кок шолан
231502 - Кос жап
231506 - Косжап
231505 - Кошер аул
231501 - Кум ой Шуакбай
231503 - Кумбыз аул
231508 - Кунжели коль
231506 - Кунхожа
231507 - Куян аул
231508 - Кызылтау
231509 - Кыпчак аул
231501 - Мадений
231509 - Майли озек
231501 - Майлы озек
231501 - Мамий-центр
231505 - Мамый даласы
231502 - Манчаклы
231502 - Мырзамурат аул
231506 - Найман аул
231507 - Нургали аул
231504 - Омырзак
231509 - Пахтачи
231507 - Сабикалан
231509 - Сагыр аул
231504 - Сайып аул
231506 - Сапар
231507 - Саржап
231504 - Сарманбайколь
231505 - Сарыколь 
231509 - Саттар аул
231508 - Саят
231508 - Сержан
231505 - Серикбай аул
231503 - Султаш аул
231504 - Тагузак
231509 - Таджимурат аул
231508 - Таженой-центр
231503 - Таза баг
231509 - Тазажап
231509 - Такыр коль Ёшбай
231508 - Таллыжап
231508 - Таре аул
231501 - Тауык ферма
231508 - Ташмурат аул
231502 - Темирхан аул
231501 - Тогай аул
231506 - Токсан
231507 - Туржан аул
231505 - Ферма там
231508 - Хожабай
231504 - Хожакопыр
231504 - Шамамбет
231505 - Шеге жаска
231501 - Шеген аул
231509 - Шоманколь
231500 - Шуманай город


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS