Почтовые индексы Булунгурский район, Самаркандская область


Индексы Алтыарыкский район, Самаркандская область


Индекс - Населенный пункт

140206 - Аккавун
140216 - Актамбешбала
140216 - Актамкуянчи
140216 - Актепа
140207 - Актепа - Митан
140212 - Алматсуфи
140209 - Амантурды
140216 - Ачамайли
140200 - Багбан
140205 - Балгали
140200 - Батбат
140205 - Бедана
140212 - Бектоп
140205 - Бешбала
140211 - Бешбала
140211 - Бешкал
140212 - Бешкапа
140212 - Бешкуби
140200 - Бешкутан
140216 - Бешкуш
140200 - Бирлик
140201 - Булунгур 
140203 - Булунгур 
140204 - Булунгур 
140200 - Булунгур город
140209 - Гаджир
140216 - Гаир
140209 - Гуштоп
140208 - Дабил
140216 - Девантепа
140213 - Ертешар
140206 - Етимаул
140214 - ЖаманЖар
140208 - Жанжал
140216 - Жанхураз
140208 - Жаркишлак
140209 - Жумантепа
140208 - Жухутан
140216 - Зарташ
140215 - Ингичка
140214 - Исари - Уракли
140208 - Калкишлак
140205 - Калтепа
140210 - Капали
140209 - Каптархана
140207 - Каракамар
140216 - Каракунгырат
140215 - Каратепа
140215 - Караултепа
140208 - Карашки
140216 - Катта - Джанхураз
140216 - Катта - Куянчи
140214 - Катта - Уракли
140208 - Катта - Ходжабачча
140206 - Каттакишлак
140211 - Каттакишлак
140211 - Кичкина
140207 - Кият
140211 - Кувандык
140210 - Кувват
140209 - Кум
140207 - Куралас
140207 - Курказан
140214 - Курказан
140215 - Кызылкурган
140208 - Кылдан
140214 - Кырк
140209 - Кыркахмад
140209 - Кыркшади
140215 - Лалмикар
140216 - Мангыт
140211 - Мехтар
140207 - Мингчинар

Индекс - Населенный пункт

140211 - Мирзабаши
140215 - Мирзабулак
140206 - Митан
140208 - Мугул
140213 - Мугул
140210 - Муллатуб
140205 - Мумин
140216 - Навруз
140214 - Небуса
140214 - Ниязмат
140210 - Нурафшан
140210 - Пармантепа
140208 - Паст - Кылдан
140214 - Пастки -Коштамгали
140209 - Пасткишлак
140206 - Пахтабаши
140210 - Рават
140213 - Рават 1
140213 - Рават 2
140206 - Сабалак
140212 - Салин
140208 - Сарпичак
140208 - Сартъюзи
140205 - Сахибкар
140209 - Сулакли
140200 - Тегирман
140214 - Тегирман
140206 - Темирюльчи
140208 - Тепакишлак
140200 - Тинчлик
140207 - Туманаул
140215 - Тумшук
140214 - Тыгырык
140209 - Уртааул
140209 - Утаб
140212 - Уяс
140210 - Халмурад
140208 - Хатам
140206 - Хатча
140212 - Ходжабачча
140210 - Ходжамазгил
140213 - Хурми
140207 - Чайджули
140209 - Чамбилтепа
140205 - Чангал
140213 - Чангал
140214 - Чангал
140216 - Чангал
140213 - Чангал 3
140213 - Чангалпаян
140215 - Чарбаг
140210 - Чувуллак
140211 - Чучкатоп
140216 - Чуюткишлак
140207 - Шура
140205 - Эрганакли
140211 - Эсантурди
140208 - Эскирават
140215 - Эшмантоп
140214 - Юкары - Коштамгали
140215 - Юкары - Пахтабаши
140216 - Ялгызагач
140216 - Яманкуянчи
140207 - Янги - Эрганакли
140200 - Янгиабад
140215 - Янгиабад
140211 - Янгибеш
140213 - Янгикара
140200 - Янгикишлак
140210 - Янгикишлак
140216 - Янгикишлак
140207 - Янгикурилиш
140210 - Янгирават
140200 - Янгиюль


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS