Почтовые индексы Иштыханский район, Самаркандская область


Индексы Иштыханский район, Самаркандская область


Индекс - Населенный пункт

140718 - Авлиятепа
140711 - Аккурган
140708 - Актепа
140705 - Акчурагаси
140712 - Аламат
140721 - Аламат
140729 - Алидараз
140703 - Алма
140713 - Алтыкетман
140715 - Аманчуль
140718 - Арабхана
140703 - Арзикул
140717 - Арлат
140723 - Асад
140721 - Ахманаул
140707 - Бадай
140714 - Байлар
140708 - Байлиата
140710 - Байтуби
140706 - Бакан
140727 - Балки
140726 - Барзуван
140709 - Барлас
140724 - Бахрин
140710 - Бешбала
140713 - Бешкапа
140724 - Бешлик
140713 - Буранходжа
140713 - Бурхан
140703 - Бусалак
140711 - Бустан
140728 - Гузан
140711 - Гулистан
140725 - Гурджи - Рават
140716 - Дамарык
140723 - Девана
140706 - Дехканабад
140714 - Дорман
140718 - Дусат
140726 - Дусимтепа
140711 - Жанрахат
140728 - Жарасти
140710 - Зарбанд
140700 - Иштыхан город
140702 - Иштыхан город
140703 - Иштыхан город
140704 - Иштыхан город
140719 - Кавсар
140718 - Казаката
140717 - Каирма
140724 - Каландар
140703 - Каландарходжа
140706 - Каллахаса
140729 - Камар
140723 - Кангли
140721 - Каракалпак
140724 - Каракишлак
140706 - Каракия
140721 - Каракуйли
140710 - Карангиаул
140712 - Каратепа
140721 - Карахани
140730 - Карахани
140716 - Карача
140713 - Карачувал
140721 - Касавли
140712 - Катаган
140713 - Катта - Кангли
140725 - Катта - Рават
140713 - Кераит
140703 - Кичик - Тукмак
140714 - Кият
140725 - Коктепа
140707 - Кубай
140721 - Кулджаман
140719 - Култепа
140715 - Кулчара
140722 - Кулчара 1
140715 - Кулчара 2
140703 - Кунгырат
140715 - Кунгырат
140726 - Кунгырат
140730 - Курилиш
140717 - Курли
140728 - Куршик
140707 - Кусатоп
140723 - Кутара
140711 - Кутарма
140722 - Кызылкишлак
140722 - Кызылкулак
140721 - Кыркай
140703 - Кыркйигит
140703 - Кырккыз
140721 - Мангыт
140719 - Мапар
140718 - Минглар
140713 - Мирза
140726 - Мирзакул
140702 - Мирзамитан

Индекс - Населенный пункт

140720 - Митан пгт.
140729 - Мулк
140729 - Муллаэшкул
140711 - Муслим
140715 - Муслим
140715 - Нагарчи
140708 - Намазкал
140719 - Ниязкул
140715 - Нусибкар
140721 - Одил
140729 - Палапан
140721 - Параджаул
140713 - Пастки - Казакаул
140710 - Питав
140703 - Рават
140716 - Рават
140725 - Рават
140728 - Рават
140728 - Рават
140712 - Рават - Катаган
140708 - Раимкулкуса
140712 - Санчикул
140712 - Сарай
140716 - Сарай
140718 - Сарай
140713 - Сарсан
140723 - Сафаходжа
140725 - Сугат
140713 - Сулувкурган
140703 - Табиб
140705 - Тагайбек
140714 - Тагайкул
140716 - Тайтуяк
140726 - Таллак
140703 - Таллизигыр
140716 - Тангитепа
140725 - Таракли
140718 - Тарвузтавак
140728 - Тегирман
140721 - Тентак
140702 - Тепакурган
140727 - Тинибек
140703 - Токмак
140711 - Токсан
140712 - Тугай
140717 - Тула
140723 - Туркман
140725 - Турум
140717 - Узбеккурган
140713 - Уйгани
140719 - Улугкишлак
140713 - Упка
140728 - Уртакишлак
140725 - Утарчи
140718 - Учтепа
140716 - Файзиабад
140728 - Хазарбаба
140719 - Халаджан
140707 - Халкабад
140712 - Халктуркман
140715 - Ханака
140720 - Хасан - Хусан
140719 - Хатамходжа 1
140719 - Хатамходжа 2
140712 - Хина
140716 - Ходжакурган
140714 - Ходжалар
140703 - Ходжали
140711 - Ходжамурад
140703 - Чавли
140712 - Чайджаул
140711 - Чакар
140712 - Чамбил
140715 - Чангалтепа
140720 - Чардара
140714 - Чарлак
140722 - Чигатай
140712 - Чигирткали
140711 - Чилликчи
140729 - Чимкурган
140714 - Чинак
140725 - Чинак
140703 - Чинартепа
140715 - Чузман
140716 - Шайхислам
140720 - Шайхлар
140702 - Шайхларкент
140707 - Шалдирак
140721 - Шаназар
140728 - Шертепа
140721 - Шилким
140725 - Ширин
140715 - Эгарчи
140718 - Югантепа
140712 - Юкары – Казакаул
140711 - Янгиабад
140724 - Янгиер
140707 - Янгирават
140715 - Янгирават


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS