Почтовые индексы Каттакурганский район, Самаркандская область


Индексы Каттакурганский район, Самаркандская область


Индекс - Населенный пункт

141405 - Абдал
141409 - Абдулкасым
141405 - Азизходжа
141419 - Айджан
141421 - Алиджан
141422 - Аллаяр
141404 - Алмазар
141421 - Алмазар
141404 - Алтыбек
141419 - Алтынсай
141404 - Алчин
141422 - Аманбай
141413 - Аманкалхат
141401 - Андак
141405 - Арабхана
141420 - Ахун
141422 - Базарбаши
141416 - Байака
141416 - Байназар
141422 - Баландрават
141413 - Баландчардара
141414 - Балта
141418 - Балтабек
141422 - Бахористан
141404 - Бахрин
141410 - Бахрин
141418 - Бешдаргат
141418 - Бешкент
141405 - Бирагыз
141422 - Бирлашган
141401 - Бузахана
141418 - Бузугли
141402 - Бурган
141422 - Буркут
141410 - Бурман
141403 - Вайрат
141410 - Валиджан
141422 - Гузаль
141415 - Гулба
141410 - Гулистан
141420 - Дайрават
141419 - Дамкарин
141411 - Дринг
141404 - Дурбеш
141405 - Жавлан
141407 - Жазман
141418 - Жалаир
141418 - Жанкель
141400 - Жарбаши
141419 - Жумабай
141420 - Зарафшан
141421 - Зарафшан
141414 - Затхан
140815 - Ингичка пгт.
141420 - Иска
141413 - Казакаул
141413 - Казакаул
141415 - Казаклар
141420 - Калкурган
141413 - Карабек
141420 - Карадарья
141422 - Каракульча
141422 - Каттаараб
141411 - Каттакурганское водохранилище пгт.
141409 - Каттакурпа
141410 - Каттаминг
141403 - Киймадуз
141409 - Кичиккурпа
141410 - Кичикминг
141418 - Кичикмундиян
141404 - Кичикходжакурган
141422 - Кият
141413 - Кокан
141419 - Кокча
141405 - Кошрават
141415 - Коштепа
141417 - Кошхавуз
141415 - Кошхафиз
141406 - Кудук
141420 - Куирават
141410 - Кумак
141415 - Кумир
141419 - Кунгырат
141422 - Кунгырат
141416 - Кунджапай
141413 - Кушбеги
141401 - Кызылчаш
141416 - Кылич
141410 - Кыпчак
141409 - Кыпчакрават
141410 - Кыпчакрават
141418 - Кыргыз
141414 - Лайлак

Индекс - Населенный пункт

141418 - Лайлакхана
141422 - Лублахур
141412 - Майбулак
141418 - Малик
141403 - Мангаран
141410 - Мангитан
141418 - Махсимсарай
141421 - Мелиходжа
141410 - Миракас
141413 - Муллакичкина
141408 - Муллакурпа
141404 - Муллатагай
141414 - Муминходжа
141421 - Муртак
141416 - Мухтар
141418 - Навка
141413 - Навруз
141410 - Найман
141419 - Нисбат
141410 - Нуристан
141400 - Пайшанба пгт.
141416 - Палвантепа
141419 - Пасткикишлак
141410 - Рават
141415 - Рават
141410 - Раватабад
141403 - Раваткашана
141413 - Раватли
141418 - Сарай
141409 - Сариасия
141401 - Себистан
141416 - Сиплан
141418 - Таваран
141407 - Тавчинак
141410 - Тагайкуса
141419 - Тагчиходжа
141416 - Таджиклар
141408 - Талимаран
141413 - Таллисай
141421 - Танг
141405 - Тарнав
141415 - Тасмачи
141404 - Тепакурган
141419 - Тугбеги
141414 - Тугма
141416 - Туйнак
141405 - Турсунходжа
141416 - Узунбоз
141407 - Уйшун
141421 - Уйшун
141416 - Учрават
141415 - Файзикент
141419 - Хаваш
141422 - Хайвар
141416 - Хакимаксакал
141419 - Халфа
141413 - Ходжа
141404 - Ходжакурган
141408 - Ходжакурган
141416 - Ходжалар
141404 - Хошал
141422 - Худайкулабад
141414 - Чашма
141422 - Чиганак
141419 - Чигатай
141408 - Чим
141419 - Чувуллак
141418 - Чупбаз
141405 - Чуянчи
141415 - Шамми
141416 - Шийпан
141401 - Шур
141403 - Шура
141421 - Шурак
141413 - Энамъяхши
141421 - Эркиннафас
141403 - Эсабайтепа
141403 - Яви
141405 - Ядгарходжа
141420 - Яккабаг
141411 - Яккашайит
141422 - Янак
141406 - Янбаш
141410 - Янги
141415 - Янгиабад
141403 - Янгибахрин
141422 - Янгикент
141419 - Янгикишлак
141420 - Янгикишлак
141422 - Янгикият
141421 - Янгикурганча
141404 - Янгирават
141405 - Янгирават
141422 - Янгиусул
141416 - Ярматкази


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS