Почтовые индексы Кошрабадский район, Самаркандская область


Индексы Кошрабадский район, Самаркандская область


Индекс - Населенный пункт

140903 - Акмачит
140915 - Акташ
140913 - Акташата
140915 - Алмасуван
140915 - Арлат
140915 - Арыкашган
140915 - Ахчаб
140913 - Ача
140900 - Ачабулак
140917 - Ачатепа
140914 - Багаджат
140901 - Базарджай
140915 - Базарджай
140916 - Байпурушли
140902 - Байтоп
140917 - Бакычигатай
140917 - Балтаминг
140901 - Бегали
140915 - Бекларсай
140918 - Бексарык
140918 - Бугдайкурган
140915 - Бузруката
140904 - Булак
140900 - Булакбаши
140903 - Булакбаши
140906 - Валвал
140913 - Гаибата
140915 - Галаджин
140915 - Гулхансай
140913 - Давлат
140918 - Даврикурган
140915 - Дарвазаташ
140915 - Дулана
140902 - Жабутай
140915 - Жала
140905 - Жанбулак
140915 - Жанбулак
140915 - Жаркутан
140903 - Жуш
140904 - Заркент
140904 - Зармитан
140912 - Истыкбал
140910 - Кайнар
140915 - КАктунли
140915 - Камар
140917 - Камар
140902 - Камараул
140906 - Канда
140915 - Карабаг
140911 - Каравут
140908 - Каракисса
140909 - Каракузи
140916 - Каракысмак
140911 - Карангиаул
140909 - Карасай
140910 - Караташ
140911 - Карачакия
140915 - Кариз - 1 
140915 - Кариз - 2
140910 - Катаган
140900 - Каттакишлак
140913 - Каттакишлак
140907 - Кесавли
140915 - Коккавга
140900 - Кошагач
140900 - Кошрабат
140908 - Коштамгали
140902 - Кувкалла
140902 - Кунаул
140918 - Кунджали
140900 - Куралас
140908 - Курган

Индекс - Населенный пункт

140912 - Курган
140903 - Куруксай
140904 - Курыксай
140913 - Кызылалма
140901 - Кызылбель
140915 - Кызылбулак
140907 - Кыйкым
140901 - Кыркаул
140902 - Майинтепа
140915 - Миджган
140909 - Муллаалим
140909 - Навкат
140915 - Наки
140913 - Пангат
140900 - Пастки - Коштамгали
140915 - Пичанхана
140900 - Пичат
140911 - Рават
140918 - Рават
140901 - Саксанчель
140911 - Сарыаул
140914 - Сарыгуль
140905 - Себистан
140917 - Сувити
140911 - Сумбул
140902 - Таджикаул
140914 - Таз
140910 - Тазгара
140913 - Танги
140917 - Тати
140901 - Тегирманаул
140910 - Тентак
140905 - Тепа
140905 - Тепали
140908 - Тепалик
140910 - Тувадак
140912 - Тулабасти
140902 - Туман
140911 - Тумшук
140903 - Тура
140916 - Тухман
140905 - Уразмат
140915 - Урганджи
140917 - Урта
140915 - Устук
140908 - Учагач
140905 - Хайтанбулак
140905 - Халбай
140917 - Ханназар
140916 - Хасанбаба
140915 - Ходжакишлак
140918 - Чакан
140915 - Чалгыр
140900 - Чангалтепа
140906 - Чарбагсай
140917 - Чарлак
140906 - Чашмирзак
140909 - Чивинадыр
140909 - Чигатай
140908 - Чинак
140903 - Чинмас
140912 - Шавана
140918 - Шавва
140913 - Шагал
140910 - Шурча
140910 - Эджгант
140900 - Юкары - Коштамгали
140906 - Юльутар
140900 - Янгикишлак
140909 - Янгикишлак
140911 - Янгикишлак
140918 - Янгирават


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS