Почтовые индексы Пахтачийский район, Самаркандская область


Индексы Пахтачийский район, Самаркандская область


Индекс - Населенный пункт

140301 - Акбуйра
140311 - Акмачит
140609 - Актепа
140602 - Алтыугыл
140304 - Арабхана
140603 - Багалани
140330 - Багиабад
140305 - Багибаланд
140306 - Багимайдан
140326 - Багитилла
140610 - Бадай
140323 - Бадал
140612 - Байаул
140602 - Байкут
140602 - Баймат
140610 - Балаи Гумбаз
140605 - Бахрин
140612 - Бектоп
140330 - Бекха
140612 - Бия
140307 - Бузи
140605 - Букалай
140611 - Буркут
140612 - Бурунсав
140308 - Бухари
140309 - Галаасия
140322 - Галаба
140310 - Гармака
140326 - Гулистан
140330 - Гулистан
140300 - Гульабад
140317 - Гульбаг
140613 - Гуругли
140308 - Дамарык
140610 - Дамихумдан
140610 - Дарга
140604 - Дашт
140311 - Даштакибала
140315 - Даштисухта
140329 - Деваликундаланг
140315 - Дехнав
140330 - Дукчилик
140603 - Дунг
140604 - Дунг
140603 - Дунг - Балтали
140605 - Жаймахмуд
140612 - Жана
140604 - Жарбаши
140315 - Жаркишлак
140614 - Жаставан
140319 - Жуйсай
140332 - Зафарабад
140312 - Захлик
140600 - Зиадин
140601 - Зиадин
140610 - Зиядин
140313 - Ипакчи
140329 - Ишчилар
140314 - Кавала
140315 - Кавчинан
140613 - Кадырия
140319 - Казиарык
140326 - Казикурган
140602 - Кайишфуруш
140316 - Кайнама
140604 - Калта
140612 - Калургыч
140319 - Канигил
140323 - Каптархана
140613 - Каракалпак
140604 - Караминас
140603 - Каранайман
140603 - Каратепа
140610 - Карлык
140614 - Карлык
140606 - Карнаб
140603 - Каштали
140606 - Кетманчи
140314 - Кошкуприк
140302 - Кошмачит
140609 - Кошрабат
140319 - Коштамгали
140611 - Кошхавуз
140608 - Кувандык
140609 - Кузибакар
140321 - Куикишлак
140604 - Куйбак
140603 - Куйибак
140303 - Кулба
140330 - Куль
140602 - Кульаби
140315 - Кумзар
140602 - Кунагач
140321 - Кундузсуфи
140616 - Курбанкул
140321 - Курганча

Индекс - Населенный пункт

140606 - Курганча
140608 - Курпа
140317 - Кусаха
140615 - Кыргули
140612 - Лули
140605 - Маври
140609 - Маджар
140614 - Майда
140320 - Миранкуль
140312 - Миришкар
140610 - Миркент
140610 - Мисит
140310 - Мулиян
140315 - Навабад
140312 - Навбаг
140330 - Навбагчиян
140315 - Навруз
140322 - Навруз
140324 - Найзатепа
140324 - Найман
140607 - Ниязджаби
140614 - Палванчи
140301 - Паррандачилик
140301 - Паст - Ахаклик
140603 - Паст - Балтали
140607 - Паст - Буркут
140616 - Паянигумбаз
140614 - Пулатчи
140323 - Пулимугаб
140324 - Раванак
140614 - Рават
140615 - Раджабали
140311 - Раджабамин
140605 - Раимкул
140311 - Рустам
140602 - Саккизугыл
140613 - Санчикул
140609 - Санчикуль
140615 - Сарапан
140330 - Саратепа
140608 - Сардаба
140614 - Сарт
140314 - Сарымазар
140615 - Сатыбалды
140314 - Сафеди
140615 - Сулув
140615 - Сулувкурган
140314 - Сулфакабутак
140326 - Талибарзу
140605 - Ташкувур
140330 - Темур
140611 - Тугалан
140602 - Туккызхавуз
140614 - Тумар
140327 - Туркманкишлак
140605 - Узун
140329 - Улугбек
140308 - Урганджи
140612 - Ургыч
140605 - Урта
140312 - Урта - Найман
140301 - Урта Ахаклик
140317 - Урташик
140615 - Хаит - Эльбеги
140330 - Хаймари Бала
140330 - Хаймари Паян
140605 - Ходжа
140329 - Ходжагулам
140321 - Ходжагунджаиш
140318 - Ходжасаат
140613 - Худайберды
140602 - Хумар
140312 - Чакка
140322 - Чарбаг
140602 - Чаргуша
140327 - Чардара
140331 - Чаршанба
140602 - Чаштепа
140612 - Чумичли
140323 - Чумчукли
140610 - Шанияз
140324 - Шурбай
140324 - Шурбайча
140614 - Этак
140614 - Эшанкара
140611 - Эшматджаби
140301 - Юкары - Ахаклик
140315 - Юкары - Кавчинан
140328 - Янгиабад
140612 - Янгиабад
140325 - Янгиарык
140332 - Янгиарык
140332 - Янгибаг
140322 - Янгиджой
140312 - Янгирават
140321 - Янгичарбаг
140605 - Ярман


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS