Почтовые индексы Джаркурганский район, Сурхандарьинская область


Индексы Джаркурганский район, Сурхандарьинская область


Индекс - Населенный пункт

190607 - Абуз
190616 - Авлад
190610 - Акджар
190608 - Актепа
190613 - Актепа
190616 - Арабистан
190618 - Бабатаг
190616 - Базакишлак
190612 - Баймакли
190618 - Булакай
190615 - Гаранг
190607 - Гульхавуз
190618 - Гульхана
190606 - Гургур
190612 - Гуринкишлак
190603 - Дам
190607 - Етимшах
190611 - Жайрахана
190600 - Жаркурган город
190601 - Жаркурган город
190602 - Жаркурган город
190603 - Жаркурган город
190604 - Жаркурган город
190605 - Жаркурган город
190612 - ЖинЖактепа
190607 - Зартепа
190608 - Исмаилтепа
190612 - Истара
190618 - Ишкыли
190609 - Какайди пгт.
190608 - Камар
190612 - Каптугай
190617 - Каракасмак
190614 - Каракурсак
190611 - Караягач
190614 - Караянтак
190613 - Катта-Джинджак
190616 - Кафрун

Индекс - Населенный пункт

190615 - Кахраман
190602 - Кирпич
190613 - Кичик-Джинджак
190614 - Куи-Аккурган
190615 - Куи-Бабатаг
190608 - Кулдавли
190617 - Кумкишлак
190616 - Кунчикыш
190608 - Куртугай
190613 - Куштепа
190616 - Кызылнавур
190608 - Кыран
190613 - Лайканд
190616 - Македан
190616 - Маслахаттепа
190617 - Мехнатабад
190607 - Минар
190617 - Мингчинар
190618 - Пастки-Араб
190615 - Пахтаабад
190616 - Сурхан
190613 - Тупкара
190617 - Туркман
190612 - Хамкан
190612 - Хатак
190617 - Ходжакишлак
190618 - Ходжакишлак
190615 - Чарджуй
190616 - Чукуркишлак
190611 - Эскикурган
190610 - Эски-Хаитабад
190609 - Юкары- Араб
190610 - Юкары-Аккурган
190615 - Юкары-Бабатаг
190607 - Юкары-Каришах
190612 - Янгиарык
190618 - Янгикишлак
190610 - Янги-Хаитабад


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS